Giriş or Kayıt Ol
 
Giriş 
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak tema yönetici, yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi avantajlara sahip olacaksınız.
 
Kimler Online 
Hoşgeldin, Anonymous
Üye Adı
Şifre
(Kayıt Ol)
Üyelik:
Son Üye: denizc58
Bugün: 0
Dün: 0
Toplam: 366

Şu An Bağlı:
Ziyaretçi: 2
Üye: 0
Toplam: 2
 
Canlı Yayın Resimleri 
 
    Diyap
Gökduman


   
 
   Bülent
   Yavuz
 
   Ersen
   Bucak
 
   Nurdan
    Selvi
 
  Mediha
   Coşkun
 
 Mustafa
 Yesilyurt
 
  
  
 
Sanatcılar>>Bölümü 
 

Radyomuzu destekleyen
Sanatcılarımız
...
Bülent Yavuz
Çagdaş Mahzuni
Gülsen Bütün
Diyap Gökduman
Zülfikar Özer
Ersen Bucak
Enver Temiz
Adıgüzel Göksu
Necla Fındıklı

Övünc Yalcin

Nurdan Selvi

 
Sebahattin`den gelen Siirler
 
BENDE INSANIM

 

Gel hele dostum, dost isen sana bir çift sözüm var

Garibaným diye neden, dünyayý ettiniz dar

Dostuma sevgim saygým, düþmaným olsa bile var

Saygýma sevgime inanmadý, oyun dediler

?*_*_*?

Yaradaným verdi bana bir çift göz, göreyim diye

Gözlerim görürken, bu göremez neden dediler

Kalp gözümü de kararttýnýz benim, niçin niye

Bakan gözüme kör ama bu, göremez dediler

?*_*_*?

Yaradan verdi bir çift el, tutasýn sallanasýn

Sarýlasýn sarasýn muradýný da, alasýn

Uzanasýn dostunun elinden, dostu tutasýn

Saraným olmadý, çolak yaramaz bu dediler

?*_*_*?

Yaradan verdi ayak, dosta gidesin gelesin

Yoluma döþendi dikenli teller, yürümesin

Ýstemedim ayakkabý, sarsýnda üþümesin

Ayaklarýmý parçaladýlar, topal dediler

?*_*_*?

Yaradan verdi burun, koklayýp nefes alasýn

Burnunda týkanmýþ dediler, sen anlaya massýn

Yoluna öldüðüm yâri, kokusundan bilesin

Menekþe kokulu yâre, pis kokuyor dediler

?*_*_*?

Yaradan vermiþ dil, anlatayým diye derdimi

Kekeç konuþman anlaþýlmýyor, diye güldüler

Dökesin meramýný, neþeni kederi elemi

Dönen dile konuþamaz, bu adam lal dediler

?*_*_*?

Yaradaným verdi yürek, içi sevgiyle dolu

Sen sevemezsin sevilemezsin, seyret dediler

Yüreðimin içine soktular, ateþi koru

Yüreðimi söktüler, at çöpe bunu dediler

?*_*_*?

Yaradan yarattý, âliyi veliyi aðayý

Belki anlarsýn sende dinlersen, bu garibaný

Dost uzaklaþtý dinlemedi, görmedi de beni

Sen kimsin yaklaþma, garibansýn sen ged dediler

?*_*_*?

Yaradaným yarattý, masla hatim Delioðlan

Sen delisin be, bu dünyadan sen, ne anlaya can

Varlýðým zarar, yokluðumda bayram mý edecen

Nefes bile alma sen, dünyada öl öl dediler

 

BENDE ÝNSANIM: Sebahattin DELÝOÐLAN.1.02,2010
 

 


YORULDUM

El oldum yaban oldum yâd oldum dað oldum

Eyri oldum dürüst oldum ben yalan oldum

Vurun vurun öldürün bu garip deliyi

Yürek de mahkûm bir kulun esiri oldum

?*_*_*?

Ateþ oldum yandým alev alev köz oldum

Kül oldum daðýldým ben zerrecik toz oldum

Yel esti hep bana rüzgâr ile savruldum

Yaþantým ise zindan deðersiz pul oldum

?*_*_*?

Dilsiz oldum sustum saðýr oldum da baktým

Onlar konuþtu anlattýlar ben seyrettim

Dünyada ne olduðumu anlayamadým

Daha almýyor yeter dolmuþ testi oldum

?*_*_*?

Kalem gibi yazayým çizeyim dolayým

Bir sayfaya sýðmam defterlerde kalayým

Bazen hayal bazen gerçek bende yaþadým

Yaþamak buysa yaþayan bir ölü oldum

?*_*_*?

Delioðlan i hep yordun efkâra boðdun

Hep hafife aldýn hamur gibi yoðurdun

Bende býktým usandým senden yalan dünya

Yeter artik yorma beni dünya yoruldum!

Sebahattin DELÝOÐLAN. YORULDUM 19.02,2010

 

NEFES ALAMÝYORUM

Nefes almak da vermek de ne kadar zor imiþ

Alýrken sen varsýn vermek de istemiyorum

Nefes gibi içimdesin seni soluyorum

Sensiz nefes alamýyorum boðuluyorum

?*_*_*?

Bir nefes oldun bedenimde damarýmdasýn

Bir o kadarda uzaklarda hangi il desin

Selamýn bile gelmiyor nasýl unutursun

Sensiz nefes alamýyorum boðuluyorum

?*_*_*?

Yaratan verdi bu cani yasayayým diye

Kulu vermiþ diyetimi var istiyor niye

Çok gördüler galiba bana nefesi bile

Sensiz nefes alamýyorum boðuluyorum

?*_*_*?

Delioðlan dýr benim adim sensin muradým

Ben sayende var oldum sayende kaybolurum

Dünyayý bende galiba boþa çiðniyorum

Sensiz nefes alamýyorum boðuluyorum

Sebahattin DELÝOÐLAN. NEFES ALAMÝYORUM 24 Mart 2010
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BANA SORUN

Bana sevilmeyi deðil sevmeyi sorun

Ben sevilmedim ki dostum her daim sevdim

Karþýlýk beklemedim çýkarda gütmedim

Tek taraflý aþký sevgiyi bana sorun

?*_*_*?

Yaþýmý sormayýn bana yaþýn kaç diye

Yaþamadým ki bende yaþýmý bileyim

Kimlerle yaþýtým ben nasýl yaþadýmsa

Yaþýtlarýmla dostlar imi bana sorun

?*_*_*?

lamayý gözyaþýný sorun elemi

Her damlada isyanýmý kederi derdi

Gülmeyi unuttum ben avuntum tebessüm

Hüzünlü yüreði gözleri bana sorun

?*_*_*?

Uykusuz gecen gecenin karanlýðý

Beþ dakikada beþ rüya yorgunluðunu

Günün dalgýnlýný gecenin kâbusunu

Bendeki isyaný hasreti bana sorun

?*_*_*?

Hasretle seni yüreðimde yaþatmayý

Kirik plak gibi tekrar seni anmayý

Sen uzaktayken yüreðimde hissetmeyi

Ayrýlýðý isyanlarý yokluðu bana sorun

?*_*_*?

Delioðlan im ben kaderimi yaþarým

Dertler yaðmur olmuþ seller gibi coþarým

Günüm azap dolu ben dostumu ararým

Sensiz günlerimi sevdamý bana sorun

 

Sebahattin DELÝOÐLAN. BANA SORUN 15.02.2010
 

BEN BENDE DEGÝLÝM

Dünyayý bana versen tapusunu bile

Benim olsa bile benim deðil olamaz

Güneþi ayý ayaðýma dizsen bile

Ben bende deðilim bende bir þey arama

?*_*_*?

Kaderimi ben çizmedim gül demez bana

Kaderimi çözdüm güldürmez bundan sonra

Görüntüme bakýp imrenme sende bana

Ben bende deðilim bende bir þey arama

?*_*_*?

Derin dal hafif düþün hayale hiç dalma

Bu dünyayý küçük sanýp da hafife alma

Hayale kapýlýp dünyaya sende kanma

Ben bende deðilim bende bir þey arama

?*_*_*?

Elim de kolum de canýmsýn de yârim de

Oda olmadý ise deli de bos bu de

Odamý olmadý yaramaz bu salak de

Ben bende deðilim bende bir þey arama

?*_*_*?

Delioðlan im ben buyum neysem de oyum

Sanma ki aciz biçare asi bir kulum

Ne kadar yaþarsan yaþa sonu da ölüm

Ben bende deðilim bende bir þey arama

Sebahattin DELÝOÐLAN. BEN BENDE DEGÝLÝM 26.02.2010
 

 

 

 

 

USANDÝM

Bir elem, birde keder, bir ben, birde sen

Saðým yalan, solum yalan, nerdesin sen

Elim sensin, kolum sensin, ben anlatam

Elimden, dilimden, kolumdan usandým

?*_*_*?.

Gök de güneþ, belki ay beklide yýldýz

Yerde toprak suda yansýma yakamoz

Baðda karanfil, daðda papatya, nergýz

Kokladýðým gülden, burnumdan usandým

?*_*_*?

Elimde sigaram kadehimdeyse dem

Çektiðim kahir yeter, yetmedi mi gam

Yasamam zaruretse sen yoksan zindan

Cezam müebbet bu bedenden usandým

?*_*_*?

Yediðim ekmekle, su, belki salatam

Bazen kuru soðan çökelik bulursam

Yürekte kurumuþ filiz yeþermez can

Yaðýndan, balýndan, filizden usandým

?*_*_*?

Delioðlan mide kus açlýða talim

Yürek burkup gönül ezik ne anlatam

Bit yudum su bile oldu sanki haram

Baðýndan daðýndan canýmdan usandým

Sebahattin DELÝOÐLAN. USANDÝM 08.03.2010

 

 

 

 


 
KALP GÖZÜM

Bendeki gözler, belki ela, beklide kara

Ne fark eder ki ben bakabiliyorsam sana

Ýki gözüm var görünen baþkada yok sanma

Kalp gözümde var yeter senin için bakmaya

?*_*_*?

Zaman geldi galiba ýþýðým mý sönüyor

Yakýnlar bile uzaklaþtý gözüm görmüyor

Uzaðý unuttuk nesneleri de seçmiyor

Kalp gözümde var yeter seni için seçmeye

?*_*_*?

Budak dan sakýnmayan rüzgara yeniliyor

Kararýyor kapanýyor çok da sulanýyor

Saçlarým aðarmýþ takatim bile kalmamýþ

Kalp gözüm var yeter senin için sürünmeye

?*_*_*?

Belki hayal, belki de gerçek bu bende olan

Göz pýnarlarým kurumuþ aðlayamaz mý can

Hayalinle dolup taþan her daim bu beden

Kalp gözüm var yeter senin için aðlamaya

?*_*_*?

Delioðlan im bakar kör oldu kime baka

Yokluðuna alýþmak öyle zor ki ne yapsa

Dünyada yaþýyorsam benimde ruhum varsa

Kalp gözüm yeter seni içimde yaþatmaya

Sebahattin DELÝOÐLAN. KALP GÖZÜM 09.04.2010

 

 


 

 

KARLAR YAGDI

12 hece ölçülü

Gene karlarda yaðdý gönül baðýma

Sanki kara kýþ ayý yaþýyorum ben

Ýlkbaharý görmedim kýþa mahkûmum

Galiba yoruldum kocadým belki ben

1

Belalý oldu bu yas da baþým benim

Nerde esim nerde yoldaþlarým benim

Bir selamý bile çok gördüler bana

Her halde anlamayan hatalý benim

2

Nasýl anlatayým ben derdimi sana

Ben selam alýrým veren kul olursa

Boðazýma düðümlendi kelimeler

Bende insanim beni anlamasan da

4

Delioðlan im az yasadým çok gördüm

Belki aldým verdim belki de seyrettim

Ben ne buldumsa kýrk iki yaþa kadar

Dürüst oldum iyi niyetten kaybettim

 

KARLAR YAGDI: 12.04.2010

 

 

 

 

ÝÇÝMÝ YAKTIN

Söyle yaratanýn aþkýna. Ben ne yaptým ki sana

Kaþýna kara, gözün elamý dedim anlasana

Hatam varsa vurun öldürün gücenmem ben vallaha

Ýçimi yaktýn. Sende yanasýn diyemem ben sana

?*_*_*?

Beddua edemem sana, ne kadar zalim olsan da

Ben tattým bu acýyý Allah tattýrmasýn sana da

Dostuma hakkim helaldir benim düþmaným olsa da

Ýçimi yaktýn. Sende yanasýn diyemem ben sana

?*_*_*?

Eden bulur yaratanýma havale ettim seni

Beni yaktýn dileðimdir yarataným görür beni

Yanan yürekten çýkan alevi koru kalan isi

Ýçimi yaktýn. Sende yanasýn diyemem ben sana

?*_*_*?

zým dan kötü söz çýkmaz ömür boyu benden sana

Bilse iyisini söyler derler sen anlamasan da

Ben asaletimi yitirdim kiþiliksiz oldumsa

Ýçimi yaktýn. Sende yanasýn diyemem ben sana

?*_*_*?

Dileðimdir hep gülersin huzur içinde kalýrsýn

Aradýðýn mutluluðu dilerim sende bulursýn

Yinede beni gerçek bir dost bil ararsan bulursun

Ýçimi yaktýn. Sende yanasýn diyemem ben sana

?*_*_*?

Delioðlan zaten delidir oda Allah kuludur

Böyle acýlar yürekte taþýnmaz insan öldürür

Gerçek dostluksa helbet bir gün gelir beni de bulur

Ýçimi yaktýn. Sende yanasýn diyemem ben sana

Sebahattin DELÝOÐLAN. ICIMI YAKTIN 15 04 201
HESABINI VER

Bedduamý aldým ben kimde söyle günah

Her kelimen oldu içimde sanki bir ah

Yalan dünyada senden bize ne kalacak

Hesabini verebilirsen ver Allaha

?*_*_*?

Sürünmekse sürün gel dedin gelmedim mi?

Sonum cehennemse öl dedin ölmedim mi?

Seni çýkarsýz yüreðimle sevmedim mi?

Hesabini verebilirsen ver Allaha

?*_*_*?

Kimim vardý benim canimdin senden baþka

Ne sandýn kendini beni de anlasana

Bir selamýn bile çok olacaksa bana

Hesabini verebilirsen ver Allaha

?*_*_*?

Ömrümü verdim ben sana anlamasan da

Ömür kolaysa kibirli sende alsana

Bir defada sende beni insan görsene

Hesabini verebilirsen ver Allaha

?*_*_*?

Allah in yarattýðý bende bir insanim

Etten kemikten olma senin gibi kulum

Sen altýn san bastýðýn çamuru unutma

Hesabini verebilirsen ver Allaha

?*_*_*?

Ýnsani insan yapan akil ve fikirdir

þünen insan gerçektende makbul kuldur

þünmeyen ne desem nasýl bir mahlûktur

Hesabini verebilirsen ver Allaha

?*_*_*?

Delioðlan hesabini verir Mevla ya

Alan aldý almayanlar yaya baksana

Davul zurna misali bu sözde az sana

Hesabini verebilirsen ver Allaha

Sebahattin DELÝOÐLAN. HESABINI VER 19 04 2010

 

 

 SUSMA ZAMANÝ

Çok mu konuþtum söyle çok mu anlattým

Ne dedim ki sana neden anlamadýn

Hep anlattým dinlerler diye bekledim

Dinleyen olmadýký susma zamaný

?*_*_*?

Söz gümüþse sukut altundur dediler

Anlamak istemedi dönüp gittiler

Gülmem bile esirgendi çok gördüler

Benle gülen olmadý susma zamaný

?*_*_*?

Bazen gamlandým bazen ise aðladým

Bir teselli bekledim ben dostu aradým

Yaslanacak bir tas bile bulamadým

Benle aðlayan yoktur susma zamaný

?*_*_*?

Ýlmin varsa konuþ âlimde sansýnlar

Ýlminde yoksa sus da adam sansýnlar

Ne güzel söylemiþ sözü söyleyenler

Ýlmim anlaþýlmadý susma zamaný

?*_*_*?

Delioðlan bekler anlayýþ anlayan

Beklide küsmüþ onu da yok anlayan

Anlat sanda var mý yürek den anlayan

Beni anlayan yok ki susma zamaný

Sebahattin DELÝOÐLAN. SUSMA ZAMANÝ 20.04.2010YALAN DÜNYA

Seviyorum ben seni kim olursan ol ölümüne

Ölüm gelecekse gülüm senden gelsin bundan sonra

Ne yaþadýðýma güvenim var nede yokluðuma

Yaþanmaz oldu dünyada nede olsa yalan dünya

?*_*_*?

Yüreðime hükmeden ezgiler dem veren kadehim

Nerde olsam yüreðimde her daim senle yaþarým

Yüreðimde gam yokluðunda keder birde elem

Yaþanmaz oldu dünyada nede olsa yalan dünya

?*_*_*?

Asýðým belki sevdandan þaþkýným ama sevmiþim

Nerdeyim ben bilmiyorum ki havalemi dalmýþým

Bir tek gerçek var ki yüreðimde sevdamla kalmýþým

Yaþanmaz oldu dünyada nede olsa yalan dünya

?*_*_*?

Delioðlan im sevgimde yürekten yanlýþ arama

Kurban olum dinleyip anlayan varsa benden yana

Ben mahkûmum yüreðe sende mahkûm olursan bana

Yaþanmaz oldu dünyada nede olsa yalan dünya
 

Sebahattin DELÝOÐLAN. YALAN DÜNYA 26.04.2010ÖLDÜR

Ay mýsýn sen yoksa yüreðime doðan güneþ mi?

Ay iþitmiyor güneþ kayboldu neler oldu ki

kýlmýþým sanki kaybettim gene ben kendimi

Gel gör arada bir sor beni sevmediysen öldür

?*_*_*?

Kalbimi söktüler yüreðim elinde kan aðlar

Neredesin ki önümde sanki var uçurumlar

Yokluðunda elimi kolumu da baðladýlar

Gel gör arada bir sor beni sevmediysen öldür

?*_*_*?

lamak da güzelmiþ sað olsun beni aðlatan

Beni bülbül gibi þakýtýp methiye koþturan

Yüreðimi açýp da içine birde sen baksan

Gel gör arada bir sor beni sevmediysen öldür

?*_*_*?

Geceyle gündüz arasýndaki olan fark ýþýk

Kanayan yürek kapanmýþ karanlýða alýþýk

Bu yangýný yeryüzünde hangi kul söndürecek

Gel gör arada bir sor beni sevmediysen öldür

?*_*_*?

Delioðlan im dünyamý gene yýktý zalimler

lamak oldu zaten dünyadaki tüm emeller

Habersizce sessiz terk edilir mi seven kullar

Gel gör arada bir sor beni sevmediysen öldür

Sebahattin DELÝOÐLAN. ,ÖLDÜR 01.05.2010ÜSTÜME GELMEYÝN

Gelmeyin üstüme ne olur gelenler yeter

Her günüm elem dolu yaþanmaz bu kader

Bu günüm aydýnlýk sanma ki dünden de beter

Gelmeyin üstüme ne olur gelmeyin benim

?*_*_*?

Hayat bir muamma çözemedim insanlarý

Ben beni biliyorum anlatýrým kendimi

Pay edemedik dünyayý kime kalmýþ baki

Gelmeyin üstüme ne olur gelmeyin benim

?*_*_*?

Doluya koydum almadý bos ise dolmadý

Ýnsanlarda hatýr kalmadý soran olmadý

Hiç bir insan senin yerini dolduramadý

Gelmeyin üstüme ne olur gelmeyin benim

?*_*_*?

Belki çirkin o belki hoyrat o beklide kör

Belki alev o belki melek o beklide kor

Ne olursa olsun gelde onu kalbime sor

Gelmeyin üstüme ne olur gelmeyin benim

?*_*_*?

Delioðlan im ben ki kendimi bilmez miyim?

Halden hatýrdan anlamaz cahil deli miyim?

Yollarýna güller halýlarda sermez miyim?

Gelmeyin üstüme ne olur gelmeyin benim

Sebahattin DELÝOÐLAN. ÜSTÜME GELMEYÝN O8.05,2010
 

 

 

 

 

 

 
KARLAR YAGDI

12 hece ölçülü

Gene karlarda yaðdý gönül baðýma

Sanki kara kýþ ayý yaþýyorum ben

Ýlkbaharý görmedim kýþa mahkûmum

Galiba yoruldum kocadým belki ben

1

Belalý oldu bu yas da baþým benim

Nerde esim nerde yoldaþlarým benim

Bir selamý bile çok gördüler bana

Her halde anlamayan hatalý benim

2

Nasýl anlatayým ben derdimi sana

Ben selam alýrým veren kul olursa

Boðazýma düðümlendi kelimeler

Bende insanim beni anlamasan da

4

Delioðlan im az yasadým çok gördüm

Belki aldým verdim belki de seyrettim

Ben ne buldumsa kýrk iki yaþa kadar

Dürüst oldum iyi niyetten kaybettim

 

KARLAR YAGDI: 12.04.2010

 

 

 

 

BENIM GUNESIM

Tan yerinin çýkýp aðarmasý gibi

Zaman ilerledikçe gün aydýnlanýr

Dünyaya gelmiþ gülecekmiþim sanki

Zaman geçtikçe bedenim aðýrlaþýr

1

Öðlen güneþinin aydýnlýðý gibi

Her taraf aydýnlýk ýþýl ýþýl ýþýk

Yürekteki dumanýmda kalkmýþ sanki

Keþke zaman dursa da böyle yaþasak

2

Ýlkindi güneþi yaklaþmasý gibi

Saatler ilerledikçe gün kararýr

Yüreðime dumanýn çöküyor sanki

Nefesim daralýr gözümde kararýr

3

Aksam güneþinin batýþý gibi

Saatler ilerledikçe gün kapanýr

Yüreðim güneþle kayboluyor sanki

Baþým eðildikçe yüreðim daralýr

4

Dünyam karardý güneþ hiç yokmuþ gibi

Azrail bekliyor can alacak þimdi

Güneþ doðmayacak çýkmayacak sanki

yamet koptu ahir zaman da geldi

5

Delioðlan uykun geldi uyu þimdi

Bir kuru cesetten ayrýlmak zor muki

Nefes bitti asýklar buluþur belki

Güneþ doðar batar sen olmasan da ki
 

Sebahattin DELÝOÐLAN. BENIM GUNESIM 14.04.2010BENIM GUNESIM 14.04.2010
ARAMADIN

Allahýn bir selamýný bile neden salmadýn,

Kendini beðendin benimi beðenmedin

Ne var di aramýzda yollarýmý asamadýn

Aramadýn aramadýn ellere de sormadýn

?*_*_*?

Elim kolum kirik sanki sensiz yok sanýyorum

Senle ölüyüm allahsýz ben senle yaþýyorum

Ben çaresizim çarem olsa seni bulmaz mýyým?

Aramadýn aramadýn ellere de sormadýn

?*_*_*?

Saniyem gün saatler ay bir mesajda atmadýn

Aldýn da benimi engelledin anlayamadým

Ben yolladým ama karþýlýk cevap alamadým

Aramadýn aramadýn ellere de sormadýn

?*_*_*?

Hata bende galiba zorla güzellik olmuyor

Çok ýsrarcý oldum üsteleyince þýmarýyor

Varlýðým eziyet ise sensizde yaþanýyor

Aramadýn aramadýn ellere de sormadýn

?*_*_*?

Sana sevdamý anlattým senden medet aradým

Bende sevdama baþ eydim duygularýmý açtým

Galiba ben düþünemedim yanýldým aldandým

Aramadýn aramadýn ellere de sormadýn

?*_*_*?

Delioðlan severse canim der o cananýna

Sevmeyenlere sitemim olmaz anlamazlarda

Anlayanlar söylesin hata bizim hangimizde

Aramadýn aramadýn ellere de sormadýn

ARAMADÝN Sabahattin Delioðlan 19.04.2010DOSTUM

Dostluk yenmez içilmez alýnmaz satýlmaz

Dünya senin olsa bile gücünde yetmez

Bir yüreðe girmiþse oradan atýlmaz

Dost dedim sana sen nasýl anlarsan anla

?*_*_*?

Dostluk nedir kýrmýzý menekþemi gül mü?

Yoksa diken dosttan gelen acý bir söz mü?

Dostu anlamayan dostu bilmeyen kul mu?

Dost dedim sana sen nasýl anlarsan anla

?*_*_*?

Dostluðu ne sanýyorsun sen dost olaman

Dostluða çýkar korsan adamda olaman

Dostun deðerini bilip anlayamazsan

Dost dedim sana sen nasýl anlarsan anla

?*_*_*?

Çok konuþtum galiba belki çok dinledim

Bu yalan dünyayý ben boþa mý çiðnedim

Her gördüðümü de dostum sandým aldandým

Dost dedim sana sen nasýl anlarsan anla

?*_*_*?

Dost odur ki dostuna yorgunluk vermeye

Dostta elini uzata derdine koþa

Ne ekersen biçersin unutma bu dünyada

Dost dedim sana sen nasýl anlarsan anla

?*_*_*?

Delioðlan dostumsan dost gibi ol bana

Benim dostluðumu görüp anlamasan da

Dosta kurban olmak yakýþýr benim cana

Dost dedim sana sen nasýl anlarsan anla

Sebahattin DELÝOÐLAN. DOSTUM 20 04 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEREDESÝN SENNNNNN

Bir özlem var yüreðimde benim hiç dinmeyen

Günden güne eksilmeyen her daim yükselen

Yokluðuna alýþamayan dosttu arayan

Bir hasret ki bu bendeki neredesin sen sen

?*_*_*?

Sevgin sýra daðlar gibi fýrtýnam bitmiyor

Ýlkbaharý yasamadan kara kýþ geliyor

Borana dönüþtü hasretin bende dinmiyor

Bir hasret ki bu bendeki neredesin sen sen

?*_*_*?

Bu bendeki hayal mi desem hayalde deðil

Gerçeklik bunun neresinde yaradan bilir

Bu hasret ile yasaya biliyorsam eyer

Bir hasret ki bu bendeki neredesin sen sen

?*_*_*?

Hayalin anlamý yokluk bende hep var olan

Bu hayaller bana senden tek sermaye kalan

Kendimi kaybettim ben artik sensiz yaþamam

Bir hasret ki bu bendeki neredesin sen sen

?*_*_*?

Delioðlan hayalini senle yaþýyorum

Sen yoksun oysa hayalinle avunuyorum

Buda mý çok can seni hiç mi hak etmiyorum

Bir hasret ki bu bendeki neredesin sen sen

Sebahattin DELÝOÐLAN. NEREDESÝN SENNN 24.04.2010


ANLAMADÝM

Þu daðlarý asam dedim aþamadým

Yokluk ölümden beter alýþamadým

Bir tek teselli hayalin kaldý bana

Ben bu hayalden bir þey anlayamadým

?*_*_*?

Otobanlarý kim bozmuþ gelemedim

Doðrular yanlýþ sanki konuþamadým

Bir tek gününü bile ben göremedim

Ben bu günlerden bir þey anlayamadým

?*_*_*?

Kime kin ettim ben kimleri aðlattým

Hep aðlattýn beni gülmeyi unuttum

Beni anlarsýn diye seni bekledim

Ben bu kinlerden bir þey anlayamadým

?*_*_*?

Bende yasadým hem de kýrk iki sene

Çok geliyor bana belki az olsa da

nýfta kaldým yasamak eyer buysa

Ben bu yaþýmdan bir þey anlayamadým

?*_*_*?

Delioðlan delidir anlasan nolur

Arayan Mevla sini da elbet bulur

Bundan sonra da olsa bile ne olur

Ben bu Deliden bir þey anlayamadým


Sebahattin DELÝOÐLAN. ANLAMADÝM 29.04.2010
KANIM HELAL

Her gün ölmekten býktým bir kere ölsem

Salýnýp gelsen bir kez boyuna baksam

Gönlüme sultanim baþýma taç yapsam

Ölüyorum bir kere taç et sultanim

?*_*_*?

Yaradaným düþürdü gam ile zara

Sevdamýn uðruna yalvarýrým sana

Her gün ölmekten usandým ben vallaha

Son kez sen öldür baþým gözüm üstüne

?*_*_*?

Gözlerimdeki yaþý akýtan sensin

Yanaklarým yaþ doldu nasýl silersin

Kirpiklerim kan aðlar yoktur silenim

Ölürken gözlerimi sen kapar mýsýn?

?*_*_*?

Kime sorsam nasýl anlatsam sevgimi

Dilimde düðümsün anlatamam seni

Ayaklarým tutmuyor tut ellerimi

Sevgimin hatýrýna son kez tut beni

?*_*_*?

Delioðlan dünyadan doydum gideyim

Bur da bulamadým ahrette bulayým

Beni soran olursa selam söyleyin

Kaným helal yeter ki sen öldür beni

Sebahattin DELÝOÐLAN. KANIM HELAL 02.05.2010

Copyright © Yesildiyar Fm Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2010-12-19 (184 okuma)

[ Geri Dön ]

 Web Tasarım : Celal Kurmut

 

www.yesildiyar-fm.com -Tüm Hakları Saklıdır.Tüm içerikler, resimler, videolar ve müzikler izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz
Sayfa Üretimi: 0.24 Saniye

:: Hazırlayan: Erdem Eraslan ::